Tuesday, October 11, 2011

Sengeh Malam

Akta Kawalan Kemasukan Pelajar Malaysia
Ke Universiti Asing Diperlukan


ADALAH diharap ada ahli Parlimen yang mengambil bahagian dalam perbahasan Bejet 2012 yang menyentuh Kementerian Pengajian Tinggi memberi perhatian berhubung akiviti kemasukan (mengurus kemasukan) pelajar negara ini di universiti luar yang dilakukan secara persendirian.

Sedar atau tidak kemasukan pelajar negara ini di beberapa buah universiti luar terutamanya di Indonesi, India, di Timur Tengah termasuk di universiti al Azhar Mesir telah menimbulkan masalah. Khabarnya ada semacam sendiket yang membawa atau menaja pelajar negara ini untuk memasuki mana-mana universiti di negara berkenaan.

Atasa alasan untuk memberi peluang penganjian kepada mereka, sendiket berkenaan telah mengenakan banyaran konsultan - urusan kemasukan yang tinggi sehingga mencecah RM5,000 hingga RM10,000 mengikut bidang pengajian yang diambil.

Sebagai contoh untuk kemasukan di bidang kedoktoran di universiti di Indonesia sendiket itu mengenakan bayaran antara RM3,000 hingga RM5,000 setiap pelajar. Manakala untuk tahun pertama bagi kurus perubatan pelajar dikenakan antara USD80,000 hingga USD100,000.

Jumlah ini tidak dipertikaikan oleh sesetengah ibu bapa yang ghairah untuk memberi peluang kepada anak mereka setelah tempat di universiti tempatan tidak dapat selalunya disebabkan tidak cukup nilai yang ditetapkan universiti bagi mengikut sesutau kursus.

Paling malang lagi ada pelajar yang ditipu sendiket berkenaan di mana wang urusan kemasukan sudah dibayar tetapi tempat tidak disediakan dan ada yang terpaksa melupai niat untuk melanjut pelajaran.

Pihak Kementerian Pengajian Tinggi khabarnya mengetahui akan sendiket atau aktviti membawa pelajar Malaysia ke luar ini. Bagaimana pun kementerian tidak dapat membuat apa-apa kerana tidak ada sebarang peruntukan akta atau undang-undang untuk mereka bertindak.

Justeru itu akta atau undang-undang kawalan terhadap kemasukan pelajar Malaysia ke universiti asing ini perlu digubal bagi mengatasi masalah dan memastikan tidak ada ibu bapa atau pelajar yang menjadi mangsa dengan kejadian itu.

Bukan itu saja kawalan itu juga perlu untuk memastikan nilai pendidikan yang diperolehi itu mencapai tahap atau standard yang ditetapkan. Ini kerana ada sesetengah kurus yang ditawarkan oleh universiti asing tidak memenuhi syarat atau piawai pendidikan negara.

Hendaknya ada mana-mana ahli Parlimen akan membawa perkara ini ke tengah semasa perbahasan Bajet 2012 ini. Perkara paling wajar dilakukan ialah dengan mengemukakan kepada Parlimen supaya menggubal satu akta pengawalan mengenai kemasukan pelajaran Malaysia di universiti luar. [wm.kl.8:13 pm 11/10/11]

No comments: