Saturday, October 27, 2007

Renungan

Kalau Matahari Kecil Apalah Lagi...

KITA sering mendengar orang berkata alam jagad ini tidak
terjangkau oleh akal pemikiran kita. Ia sangat luas tidak tercapai oleh alat pengukur (asli) fizikal kita. Walaupun pemandangan akal itu lebih terang dan jauh dari pemandangan mata, namun akal sendiri akan sesat dalam mencari hakikat kehidupan alam ini.

Usahkan hal di luar diri kita, perkara di dalam diri pun sukar untuk difahamkan. Dengan bantuan ilmu sains dan tenologi kita boleh mengenal dan menghuraikan komponen kejadian (jasad) kita, tetapi bagaimana dengan hal-hal lebih zeni dari itu seperti perasaan, naluri dan nafsu (sek)? Unsur atau elemen ini ada pada kita namun ia tidak terungkap secara pasti.

Lewat tengahari ini saya menerima kiriman enam keping gambar (tetapi lima yang boleh dibuka), gambar-gambar mengenai dunia angkasa lepas daripada sahabat Dr Muhammad Syukeri Salleh daripada USM, Pulau Pinang.

Kelima gambar itu (struktur) diangkasa lepas, mengenai kedudukan plenet memberi gambaran yang jelas dan boleh menginsafkan kita jika kita memiliki keimanan dan keyakinan kepada rukun Iman; percaya kepada Allah, malaikat dan hari khiamat di mana ketiga-tiga perkara ini sukar untuk dibuktikan dengan mata kasar dan rasa.

Alam ghaib adalah sesuatu yang tidak ternampak oleh pancaindra kita. Namun apakah alam angkasa adalah alam ghaib? Mungkin ia sesudah kita memiliki ketinggian ilmu, ada rakyat kita telah menjenguk di sana (Dr Sheikh Muszhapar Sukur) angkasa bukan suatu tingkat alam ghaib lagi.

Kini sebahagian yang ada di angkasa, plenet sudah boleh dilihat dan dirasai. Bagaimana pun bukan pula bermakna alam ghaib sudah tidak ada lagi. Apa yang nyata di hadapan mata kita tidak sampai sesuku daripada keseluruhannya? Alam dan ketinggi ilmu Allah tidak terjangkau
oleh akal fikiran manusia.

Mengenai kiriman gamba r oleh sahabat saya itu ia cukup me nginsafkan, bagi mereka yang beriman. Betapa gambar dan struktur atau susun atur dan putaran yang berlaku itu amat canggih sekali. Bumi yang kini kita merasai besar, ianya sebenar terlalu kecil. Mana kala matahari yang lebih besar daripada bumi pun, juga terlalu kecil berbanding dengan cekra wala lain.

Di sebalik yang besar itulebihada yang lagi besar. Begitulah juzuk kehidupan. Kalau kita sudah merasai hebat dan berkuasa, masih ada yang lebih hebat dan berkuasa daripada kita. Dan segala kekuasaan itu berpusat dan menjadi hak milik mutlak qadim Allah s.w.t.

Renungi gambar-gambar di atas untukdijadikan iktibar kita bersama. Terima kasih kepada Dr Muham mad Syukeri yang mengirimkan gambar ini dan rajin juga menghantar maklumat dan informasi lain untuk dikongsi bersama. Sesiapa yang mampu menghurai atau mentafsir mengenai gambar ini hubungi saya menerusi email atau respon catatan ini. Terima kasih. [wm.kl 1:30 pm 27/10/07]

No comments: