Sunday, August 31, 2008

Mesej Merdeka

Menilai Kemerdekaan Kita

HARI ini genaplah 51 tahun negara kita merdeka. Merdeka dalam erti kata kita bebas dari penjajahan dan penguasaan bangsa asing. Merdeka bermakna kita mengatur sistem kita sendiri. Kita telah memilih sistem demokrasi untuk membentuk negara kita dan kita mempercayai sistem itu memberi keadilan, keamanan dan kebebasan ke atas rakyat seluruhnya.

Kita mempunyai Parlimen dan Dewan Negara sebagai badan legalslatif membentuk perundangan, polisi dan juga dasar kita. Menerusi Parlimen dengan wakil sebanyak 222 itu tanggungjawab menjaga dan mengawal negara terletak di bahu mereka.

Dari segi kenegaraan maka kita sudah berjaya muncul sebagai sebuah negara bebas. Negara kita Malaysia sudah berdaulat. Penyertaan kita dalam Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) mengesahkan kewujudan kita di dunia ini. Begitu juga pembabitan negara kita dalam berbagai jawatankuasa peringkat dunia, serantau dan sebagai merupakan satu pengikhtirafan dunia dan menambahkan nilai kedaulatan negara kita.

Kita menguasai negara kita secara mutlak. Kita boleh mencorakkan dengan apa juga corak, warna dan membentuk dengan apa juga dimensi yang kita mahu. Tidak ada siapa menghalangnya. Dan sebagai negara memakaiterima sistem demorkasi pemerintah juga terbuka kepada kritikan konstruktif oleh rakyat.

Dalam konteks ini kerana bangsa Melayu sebagai tunggak seharusnya kemerdekaan itu berusaha memenuhi kepentingan-kepentingan dan iltizam Melayu. Apakah hak-hak dan kepentingan Melayu sudah terpenuhi sesempurnanya?

Agama, budaya, traidisi itulah hak Melayu yang perlu diutamakan. Tanpa hak-hak dan kepentingan ini (diutamakan dan diistimewakan) yang membentuk jatidiri Melayu, sesungguhnya kemerdekaan tidak ada guna sedikit pun dan membawa apa-apa makna apa-apa.

Dengan mengabaikan hak-hak dan kepentingan Melayu itu kita hanya Merdeka dalam sebutan tetapi tidak merdeka dalam erti kata sebenarnya.

Setelah lebih setengah abad patut kita menilai kembali sejauh manakah kemerekaan itu diisi dan dimanfaatkan dengan perkara-perkara itu. Mana-mana yang kurang, lemah dan lompong hendak dipenuhi sebelum menjelang setengah abad lagi. Kalau dalam tempoh satu abad ia tetap seperti mana hari ini yang ada kalanya sesetengah sudut kehidupan seperti masih sebelum merdeka maka kosong dan hampalah bangsa Melayu dan kemerdekaan kita adalah separuh masak!

Dalam masa kerana kemerdekaan dibina atas semangat nasional, kepentingan kaum-kaum lain juga tidak terabai. Selamanya kaum lain yang menerima bumi ini sebagai tempat tumpah darah mereka, selagi mereka menzahirkan taat setia kepada Yang di-Pertua Agong maka mereka juga turut terbela dalam kemerdekaan yang ditonggaki Melayu itu.

Selamat Merdeka!
[d' kota kl 11:00 am 31/08/09]

No comments: