Friday, January 30, 2009

Laporan Petang

Perlantikan Termuzi Sebagai Pengarah DBP Dipertikai?

INSTITUSI kebahasaan dan kesusteraan negara Dewan Bahasa dan Pusata (DBP) sekali bakal dikucah dengan pergolakan. Kali ini berhubung dengan perlantikan Pengarahnya untuk menggantikan Dr Firdaus Abdullah yang bersara tahun lepas.

Khabarnya pengganti Firdaus telah pun dibuat, iaitu Datuk Termuzi Abdul Aziz salah seorang ahli lembaga pengelola badan berkenaan. Bagaimana pun perlantikan itu dipertikaikan oleh kakitangan DBP disebabkan ianya tidak menuruti prosuder sedia ada.

Surat perlantikan Termuzi dikatakan telah pun dikeluarkan pada 15 Januari lalu yang ditanda tangani oleh Datuk Haji Kamaruzaman Haji Mohd Noor, Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan) yang bertindak bagi pihak Setiasuaha Kementerian Pelajaran Malaysia.

Perlantikan Termuzi yang dianggap secara tergesa-gesa dan pentas itu dikatakan bercanggah
dengan Akta Dewan Bahasa dan Pustaka serta Pekeliling JPA.

Antaranya ialah;

- Bercanggah dengan Akta A 213 Dewan Bahasa dan Pustaka, 1959 (semakan 1978) Bahagian 111 Seksyen 16(a),

- Bercanggah dengan Pekeliling Perkhidmatan Bil 5 Tahun 1991 - Bahagian 4 Perkara, 4.1, 4.2, 4.3 dan 4.4.

- Bercanggah dengan Pekeliling Perkhidmatan Bil 2 Tahun 203 - Bahagian 11 (iv) berkaitan dengan had umur. Juga bercanggah dengan Perkara 2.1.1 Bahagian II Panduan Perlantikan Pegawai Kontrak.

Masalah umur Termuzi juga menimbulkan masalah kerana pada tarikh surat perlantikan beliau sudah pun berusia 64 tahun 2 bulan sedang menurut peraturan perlantikan kontrak membenarkan melantik mereka yang berumur 60 hingga 65 tahun.

Disebabkan kontrak Termuzi selama dua tahun bermakna beliau akan berkhidmat hingga berumur 67 tahun.

Surat perlantikan Termuzi itu yang ditanda tangani oleh Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran Maaysia juga bercanggah kerana TKSU tidak mempunyai kuasa untuk membuat perlantikan itu.

Surata perlantikan itu juga dikatakan tidak mengikut prosuder (Pekeliling Bil 2/2003) kerana tidak terdapat salinan sama kepada JPA, Menteri Perlajaran, Pengurusan DBP atau Lembaga Pengelola.

Berdasarkan fakta itulah menyebabkan perlantikan Termuzi itu dipertikaikan. Disyaki adalah permainan oleh pihak tertentu untuk menyokong perlantikan Termuzi itu.

Menteri Pelajaran, Hishamuddin Hussein dan Perdana Menteri, Abdullah Ahmad Badawi yang sepatutnya mengetahui atau dimaklumkan mengenai perlantikan itu dikatakan tidak dimaklumkan berhubung perlantikan itu.

Justeru beberapa dokumen mengenai perlantikan Ketua Pengarah DBP baru ini sudah dihantar kepada pihak tertentu untuk diambil tindakan. [wm.kl 3:00 pm 30/01/09]

No comments: